Haptotherapie is een persoonsgerichte begeleidingsvorm die mensen helpt om weer contact te maken met zichzelf, en met hun eigen gevoelens en emoties.

Specifiek voor de haptotherapie is de affectieve bevestigende aanraking. Haptotherapie onderscheidt zich hierin van andere vormen van therapie, doordat de client letterlijk aan den lijve ervaart wat zijn eigen gevoel, spierspanning, weerstand of patroon is. 

Het mogen ervaren van hoe je aanwezig bent, hoe je in het leven staat, hoe je omgaat met anderen en/of jezelf en wat de consequenties daarvan zijn voor jezelf en je dagelijkse leven, is vaak een enorme eye- opener.Door het letterlijk ervaren kunnen sommige kwartjes vallen, wat mogelijk kan leiden tot veranderingsprocessen.
Hierdoor kunnen enerzijds de klachten verminderen, anderzijds zal door een andere manier van omgaan met lastige situaties worden voorkomen dat dezelfde klachten terugkomen.

Haptotherapie is echt geen wondermiddel, maar wel een geweldige manier om in je eigen kracht te komen te staan.

Haptotherapie kan zinvol zijn voor mensen met:

 • Lichamelijke en/of geestelijke overbelasting.
 • Chronische pijnklachten en/of vermoeidheid. 
 • Klachten ten gevolge van stress, overspannenheid of burn-out.
 • Moeite met het voelen en stellen van grenzen.
 • Een negatief lichaamsbeeld / zelfbeeld / weinig zelfvertrouwen.
 • Moeite met het herkennen en uiten van gevoelens.
 • Het vastlopen op levensgebieden zoals relatie, werk of gezin.
 • Een problematische verwerking van verlies of trauma.
 • Moeite met nabijheid, contact en intimiteit. 
 • Vragen op het gebied van persoonlijke groei en zingeving.
 • Dood of (naderend) overlijden.
 • Angsten en/of depressieve klachten.

Haptotherapie is niet alleen zinvol voor volwassenen, ook baby's, kinderen en jongeren kunnen bij gelijksoortige problemen die passen bij hun leeftijd baat hebben bij deze vorm van therapie.