Haptonomie is de leer van het gevoelsleven.

Het woord haptonomie is afgeleid van het Griekse woord 'hapsis' was aanraking, gevoel of tast betekent, en 'nomos' wat wetmatigheid betekent. Haptonomie houdt zich bezig met het gevoel, het gevoelsleven en de ontwikkeling daarvan. Dit in relatie met het denken en het handelen oftewel het gedrag.

In onze cultuur zijn we vaak bezig met het denken en het handelen, en is er weinig ruimte voor het persoonlijk ervaren. We worden als “voelers” geboren, en tot “ denkers” gemaakt. Ons wordt geleerd hoe we ons moeten gedragen, wat er van ons verwacht wordt en hoe we ons moeten aanpassen aan de verschillende situaties. 

Veel minder aandacht is er voor het eigen gevoel.

Wanneer gevoel en verstand niet in overeenstemming zijn met het leven dat je leidt, kan dat tot klachten leiden.

Het niet mogen luisteren naar je gevoel kan ‘ blokkades’ veroorzaken. Hoge spierspanning, het niet begrijpen van de lichamelijke signalen van je lichaam, slecht slapen, constant piekeren of in je hoofd zitten, vermoeidheid of neerslachtigheid, zijn signalen die kunnen wijzen op deze ‘ blokkades”. Het kan dus lichamelijke en/of psychische klachten veroorzaken.

Binnen de haptonomie wordt uitgegaan van het leren luisteren naar jezelf, en van daaruit het contact met anderen kunnen/ mogen en durven aangaan.